logo-nemi-ads-done

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Home
 2. »
 3. Điều Khoản Sử Dụng

NỘI DUNG DỊCH VỤ

 1. Bên B nhận cung cấp tài khoản quảng cáo Facebook cho Bên A để Bên A trực tiếp tiến hành các dịch vụ quảng cáo trực tuyến nhằm để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Bên A tại các vị trí cho phép đặt quảng cáo của Facebook.
 2. Bên B sẽ quản lý tài khoản quảng cáo Facebook và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Facebook cho Bên A.
 3. Bên B sẽ tư vấn, hỗ trợ cho Bên A các vấn đề liên quan đến chính sách của Facebook. Bên A có trách nhiệm sửa đổi theo đúng chính sách đã được thông báo (nếu có). Trong trường hợp quảng cáo Facebook quảng cáo của Bên A không thực hiện được do vi phạm chính sách mà không điều chỉnh theo tư vấn của Bên B, Bên A sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

 1. Bên A gửi thông tin đăng ký tài khoản theo mẫu. Bên B sẽ cung cấp tài khoản khi website, fanpage của Bên A đúng theo quy định.
 2. Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng này, Bên A sẽ chạy nhiều chiến dịch quảng cáo phát sinh. Phương thức thực hiện, tạm ứng/thanh toán và các điều khoản chung về quyền và nghĩa vụ các bên được thực hiện theo Hợp đồng này, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác ghi nhận cụ thể trong email trao đổi giữa hai Bên.
 3. Trong trường hợp Bên A chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên B, ngoài việc Bên B có quyền yêu cầu Bên A thực hiện các điều khoản quy định của Hợp đồng này, Bên B có quyền tạm dừng chiến dịch hoặc tương ứng với số ngày chậm thanh toán đóng tài khoản Facebook của Bên A mà không cần thông báo cho Bên A.
 4. Khi tài khoản bị vô hiệu hóa (không do lỗi bên A ), Bên B sẽ tiến hành kháng tài khoản về cho Bên A. Trong trường hợp sau 3 ngày kháng tài khoản không về, Bên B sẽ làm thủ tục cấp lại tài khoản mới cho Bên A.
 5. Trường hợp tài khoản bị vô hiệu hóa do:
 6. a) Bên A sử dụng các nội dung quảng cáo vi phạm các điều khoản cấm trong chính sách của Facebook được quy định tại: https://facebook.com/policies/ads/ và các điều khoản Bên B quy định.          
 7. b) Bên A sử dụng hình ảnh và content quảng cáo chưa qua kiểm duyệt của Bên B.
 8. c) Tài khoản via Facebook của Bên A bị Facebook dừng hoạt động để kiểm tra (checkpoint) hay vô hiệu hóa (disable).
 9. d) Tên miền (domain) của Bên A bị vô hiệu hóa.

Bên B sẽ tiến hành đăng ký mở tài khoản mới cho Bên A. Bên A phải thanh toán phí khởi tạo tài khoản mới (số dư của tài khoản cũ sẽ được chuyển qua tài khoản mới).

 1. Trường hợp tài khoản bị vô hiệu hóa mà lỗi không phải do Bên A:
 2. a) Do Facebook nhầm lẫn.
 3. b) Hình ảnh và content đã được duyệt mà tài khoản vô hiệu hóa không rõ lý do.

Bên B sẽ đăng ký mở tài khoản mới cho Bên A mà Bên A không phải thanh toán bất cứ chi phí nào.

SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

 1. Bên A cũng như Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của Hợp Đồng nếu và trong chừng mực mà việc không hoàn thành đó đã bị trì hoãn hoặc tạm thời bị cản trở do một sự kiện ngoài tầm kiểm soát, xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước, (bao gồm nhưng không giới hạn hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, nổi loạn, nội chiến, các hành vi can thiệp của Nhà nước Việt Nam, đình công,…), và hoặc không do lỗi hay sự bất cẩn của Bên bị ảnh hưởng và không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép. Các sự kiện nêu trên gọi là Sự kiện bất khả kháng.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có vướng mắc, tranh chấp phát sinh từ hay liên quan đến Hợp Đồng, mỗi bên cần thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí, vì lợi ích của cả hai bên. Trong trường hợp không thể giải quyết được bất đồng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Chi phí phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn các phí về bàn bạc giải quyết, án phí, lệ phí, phí thuê bên thứ ba giải quyết tranh chấp và các loại phí khác trong quá trình giải quyết tranh chấp do bên thua kiện chịu.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 1. Hai bên cam kết thực hiện đúng tất cả những điều khoản quy định trong Hợp Đồng và các văn bản, phụ lục khác (nếu có).
 2. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc chiến dịch.
 3. Mọi sửa đổi hoặc bổ sung cho Hợp Đồng này đều được lập bằng văn bản có sự đồng ý và thống nhất ký kết của cả hai bên. Các văn bản sửa đổi, bổ sung này là một phần không tách rời của Hợp Đồng.
 4. Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau, Mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

Liên hệ với NEMI ADS để nhận tư vấn

Đội ngũ hỗ trợ của NEMI ADS luôn hỗ trợ tư vấn chi tiết cho khách hàng trước khi quyết định đăng ký dịch vụ.

Mọi thông tin điền trong form đều được bảo mật 100%